Постнекласичний зміст гуманітарної інноватики: тоталогічний аспект / Теліженко Л. В. (2013)
Ukrainian

English  Totallogy-XXI.   /     Issue (2013, 30)

Telizhenko L. V.
Postnonclassical Content of Humanitarian Innovation: Totallogical Aspect


Cite:
Telizhenko, L. V. (2013). Postnonclassical Content of Humanitarian Innovation: Totallogical Aspect. Totallogy-XXI., 30, 96-111. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000072981 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна