Оцінювання кореляційних інваріантів періодично нестаціонарних вібраційних сигналів / Яворський І. М., Юзефович Р. М., Мацько І. Й., Шевчик В. Б. (2013)
Ukrainian

English  Information extraction and processing    /     Issue (2013, 39)

Yavorskyi I. M., Yuzefovych R. M., Matsko I. Y., Shevchyk V. B.
Estimation of correlation invariants of periodically non-stationary random processes


Cite:
Yavorskyi, I. M., Yuzefovych, R. M., Matsko, I. Y., Shevchyk, V. B. (2013). Estimation of correlation invariants of periodically non-stationary random processes. Information extraction and processing , 39, 15-23. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000225905 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна