Україністика в Грузії: нові аспекти досліджень (Г. Кванталіані. Творчість Олеся Гончара в контексті українсько-грузинських літературних взаємин. Тб., 2005) / Грицик Л. В. (2006)
Ukrainian

English  The World of the Orient    /     Issue (2006, 4)

Hrytsyk L. V.
Ukrainian Studies in Georgia: New Aspects of Research (H. Kvantaliani. Work of Oles' Gonchar in the Context of Ukrainian-Georgian Literary Relationship. Tb., 2005)


Cite:
Hrytsyk, L. V. (2006). Ukrainian Studies in Georgia: New Aspects of Research (H. Kvantaliani. Work of Oles' Gonchar in the Context of Ukrainian-Georgian Literary Relationship. Tb., 2005). The World of the Orient , 4, 148-150. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000328139 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна