Анти - Перевізники - Буртаси - Деремела - Бродники (осіле населення східноєвропейських степів у господарських квазіетнонімах середньовічних авторів) / Бубенок О. Б. (2010)
Ukrainian

English  The World of the Orient    /     Issue (2010, 2)

Bubenok O. B.
Antes - Transporters - Burtases - Deremeia – Brodniks (the Settled Population of Eastern Europe Steppes in the Economic Quazi-Ethnic Names of Medieval Authors)


Cite:
Bubenok, O. B. (2010). Antes - Transporters - Burtases - Deremeia – Brodniks (the Settled Population of Eastern Europe Steppes in the Economic Quazi-Ethnic Names of Medieval Authors). The World of the Orient , 2, 15-36. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000330213 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна