Ґрунтовна наукова студія з історичного словотвору (П.І. Білоусенко, В.В. Німчук. Нариси з історії українського словотворення (суфікс -ина). – Запоріжжя – Ялта – Київ: ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2009. – 252 с. / Костич Л. (2010)
Ukrainian

English  Ukrainian Language   /     Issue (2010, 2)

Kostych L.
Solid scientific investigation of the historical word-formation (Book review on: P. I. Bilousenko, V. V. Nimchuk. Narysy z istoriyi ukrajins'kogo slovotvorennya (suffix -yna). — Zaporizhzhya — Jalta — Kyiv: TOV "LIPS" LTD, 2009. — 252 s.)


Cite:
Kostych, L. (2010). Solid scientific investigation of the historical word-formation (Book review on: P. I. Bilousenko, V. V. Nimchuk. Narysy z istoriyi ukrajins'kogo slovotvorennya (suffix -yna). — Zaporizhzhya — Jalta — Kyiv: TOV "LIPS" LTD, 2009. — 252 s.). Ukrainian Language, 2, 109-112. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000335678 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна