Пам'ятки генуезької фортеці Кафа у малюнках архітектора Ісроеля Шмульсона з фондів Національного Заповідника "Софія Київська" / Нетудихаткін І. (2016)
Ukrainian

English  Our Crimea   /     Issue (2016, 2)

Netudykhatkin I.
Monuments of the Genoese fortress Kaffa in Drawings by Architect Isroel Shmulson from the Funds of the National Sanctuary "St. Sophia in Kyiv"


Cite:
Netudykhatkin, I. (2016). Monuments of the Genoese fortress Kaffa in Drawings by Architect Isroel Shmulson from the Funds of the National Sanctuary "St. Sophia in Kyiv". Our Crimea, 2, 262-274. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000758301 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна