Рослини Deschampsia antarctica E. Desv. з різним числом хромосом в умовах вирощування in vitro. Зв'язок розміру геному та двох показників пристосовуваності / Парнікоза І. Ю., Мірюта Н. Ю., Ройек М., Бетєхтін А. А., Пороннік О. О., Мирюта Г. Ю., Навроцька Д. О., Хастерок Р., Кунах В. А. (2017)
Ukrainian

English  Factors in experimental evolution of organisms   /     Issue (2017, 20)

Parnikoza I. Yu., Miriuta N. Yu., Roiek M., Betiekhtin A. A., Poronnik O. O., Myriuta H. Yu., Navrotska D. O., Khasterok R., Kunakh V. A.
Deschampsia antarctica E. Desv. plants with different chromosome number cultivated in vitro. Relations between genome size and two adaptability indices


Cite:
Parnikoza, I. Yu., Miriuta, N. Yu., Roiek, M., Betiekhtin, A. A., Poronnik, O. O., Myriuta, H. Yu., Navrotska, D. O., Khasterok, R., Kunakh, V. A. (2017). Deschampsia antarctica E. Desv. plants with different chromosome number cultivated in vitro. Relations between genome size and two adaptability indices. Factors in experimental evolution of organisms, 20, 304-309. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000797644 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна