Рослини Deschampsia antarctica E. Desv. з різним числом хромосом в умовах вирощування in vitro. Довжина листків та вміст флавоноїдів у культурі in vitro та в природі / Пороннік О. О., Парнікоза І. Ю., Мірюта Н. Ю., Мирюта Г. Ю., Грахов В. П., Навроцька Д. О., Кунах В. А. (2017)
Ukrainian

English  Factors in experimental evolution of organisms   /     Issue (2017, 20)

Poronnik O. O., Parnikoza I. Yu., Miriuta N. Yu., Myriuta H. Yu., Hrakhov V. P., Navrotska D. O., Kunakh V. A.
Deschampsia antarctica E. Desv. plants with different chromosome number cultivated in vitro. Plants length and flavonoids in in vitro culture and in nature


Cite:
Poronnik, O. O., Parnikoza, I. Yu., Miriuta, N. Yu., Myriuta, H. Yu., Hrakhov, V. P., Navrotska, D. O., Kunakh, V. A. (2017). Deschampsia antarctica E. Desv. plants with different chromosome number cultivated in vitro. Plants length and flavonoids in in vitro culture and in nature. Factors in experimental evolution of organisms, 20, 310-313. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000797645 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна