Моніторинг стану річкових відкладів у межах індустріальних осередків (на прикладі м. Запоріжжя) / Митропольський О. Ю., Насєдкін Є. І., Іванова Г. М., Кураєва І. В., Войтюк Ю. Ю., Федосеєнков С. Г. (2017)
Ukrainian

English  Mineralogical journal   /     Issue (2017, 39 (3))

Mytropolskyi O. Yu., Nasiedkin Ye. I., Ivanova H. M., Kuraieva I. V., Voitiuk Yu. Yu., Fedoseienkov S. H.
Monitoring of the State of River Sediments Within Industrial Centres (on the Example of Zaporizhia City)


Cite:
Mytropolskyi, O. Yu., Nasiedkin, Ye. I., Ivanova, H. M., Kuraieva, I. V., Voitiuk, Yu. Yu., Fedoseienkov, S. H. (2017). Monitoring of the State of River Sediments Within Industrial Centres (on the Example of Zaporizhia City). Mineralogical journal, 39 (3), 75-84. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000801404 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна