Бог як стан божественної протоарійської (праукраїнської) цивілізації і сучасність / Мурашкін М. (2013)
Ukrainian

English  Ukrainian religious studies   /     Issue (2013, 67)

translit Transliteration


Murashkin M.
Boh iak stan bozhestvennoi protoariiskoi (praukrainskoi) tsyvilizatsii i suchasnist


Cite:
Murashkin, M. (2013). Boh iak stan bozhestvennoi protoariiskoi (praukrainskoi) tsyvilizatsii i suchasnist. Ukrainian religious studies, 67, 116-123 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000814093 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна