Ukrainian religious studies

Ukrainian EnglishJournals of the Academy


H. Skovoroda Institute of Philosophy


Ukrainian religious studies
Українське релігієзнавство


ISSN 2306-3548 (print)
ISSN 2617-9792 (online)


  DOAJ
2020  90 ;  91 ;  92 ;
2019  87 ;  88 ;  89 ;
2018  85 ;  86 ;
2017  81-82 ;  83 ;  84 ;
2016  77 ;  78 ;  79 ;  80 ;
2015  73 ;  74-75 ;  76 ;
2014  69 ;  70 ;  71-72 ;
2013  65 ;  66 ;  67 ;  68 ;
2012  61 ;  62-63 ;  64 ;
2011  57(дод.) ;  58 ;  59 ;  60 ;  Спецвип. ;
2010  53 ;  54 ;  55 ;  56 ;  Спецвип. ;
2009  49 ;  50 ;  51 ;  52 ;  Спецвип. 1 ;  Спецвип. 2 ;
2008  45 ;  46 ;  47 ;  48 ;
2007  41 ;  43 ;  44 ;
2006  37 ;  38 ;  39 ;  40 ;  42 ;
2005  33 ;  34 ;  35 ;  36 ;
2004   3-4 ;  29 ;  30 ;
2003  25 ;  26 ;  27-28 ;
2002  21 ;  22 ;  23 ;  24 ;
2001  17 ;  18 ;  19 ;  20 ;
2000  13 ;  14 ;  15 ;  16 ;
1999   9 ;  10 ;  11 ;  12 ;
1998   7 ;   8 ;
1997   5 ;   6 ;
1996   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;


Members of the editorial board:
Klymov Vsevolod Valentynovych
Kolodnyi Anatolii Mykolaiovych
Shevchenko Volodymyr Pavlovych
Shevchenko Valerii Vasylovych
 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209