Новий оригінальний метаболітотропний ендотеліопротектор "Ангіолін": квантово-хімічні параметри та особливості фармакологічної дії / Чекман І. С., Казакова О. О., Мазур І. А., Нагорна О. О., Бєленічев І. Ф., Горчакова Н. О., Бухтіярова Н. В., Сирова Г. О., Довгань Р. С., Загородний М. І. (2017)
Ukrainian

English  Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine    /     Issue (2017, 8)

Chekman I. S., Kazakova O. O., Mazur I. A., Nahorna O. O., Bielenichev I. F., Horchakova N. O., Bukhtiiarova N. V., Syrova H. O., Dovhan R. S., Zahorodnyi M. I.
New original metabolitotropic endothelioprotector "Angiolin": quantum-chemical parameters and peculiarities of pharmacological action


Cite:
Chekman, I. S., Kazakova, O. O., Mazur, I. A., Nahorna, O. O., Bielenichev, I. F., Horchakova, N. O., Bukhtiiarova, N. V., Syrova, H. O., Dovhan, R. S., Zahorodnyi, M. I. (2017). New original metabolitotropic endothelioprotector "Angiolin": quantum-chemical parameters and peculiarities of pharmacological action. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine , 8, 86-93. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000821499 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна