Ольга Шаф. Сонет Емми Андієвської в західноєвропейському контексті: Монографія. – Дніпропетровськ: Вид-во "Овсяніков Ю. С.”, 2008. – 171 с. (2017)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2017, 8)

translit Transliteration



Olha Shaf. Sonet Emmy Andiievskoi v zakhidnoievropeiskomu konteksti: Monohrafiia. – Dnipropetrovsk: Vyd-vo "Ovsianikov Yu. S.”, 2008. – 171 s.


Cite:
(2017). Olha Shaf. Sonet Emmy Andiievskoi v zakhidnoievropeiskomu konteksti: Monohrafiia. – Dnipropetrovsk: Vyd-vo "Ovsianikov Yu. S.”, 2008. – 171 s. Word and time, 8, 125 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000828546 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна