Тарас Салига. ...Голос мій не відлюбиться... Вінграновськознавчі студії: Монографія. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 352 с. (2015)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2015, 9)

translit TransliterationTaras Salyha. ...Holos mii ne vidliubytsia... Vinhranovskoznavchi studii: Monohrafiia. – Lviv: LNU im. Ivana Franka, 2014. – 352 s.


Cite:
(2015). Taras Salyha. ...Holos mii ne vidliubytsia... Vinhranovskoznavchi studii: Monohrafiia. – Lviv: LNU im. Ivana Franka, 2014. – 352 s. Word and time, 9, 55 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000832373 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна