Неллі Корнієнко. Нелінійне театро(мистецтво)знавство:постнекласичний ландшафт. Від Фауста до Протея: Монографія. – К.: Альтерпрес, 2013. – 264 с. (2014)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2014, 6)

translit TransliterationNelli Korniienko. Neliniine teatro(mystetstvo)znavstvo:postneklasychnyi landshaft. Vid Fausta do Proteia: Monohrafiia. – K.: Alterpres, 2013. – 264 s.


Cite:
(2014). Nelli Korniienko. Neliniine teatro(mystetstvo)znavstvo:postneklasychnyi landshaft. Vid Fausta do Proteia: Monohrafiia. – K.: Alterpres, 2013. – 264 s. Word and time, 6, 93 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000832886 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна