Українська революція 1917–1921 років: сучасний історіографічний образ та дослідницький потенціал (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 22 листопада 2017 р.) / Пиріг Р. Я. (2018)
Ukrainian

English  Visnyk of the National Academy of Sciences of Ukraine   /     Issue (2018, 1)

Pyrih R. Ya.
Ukrainian Revolution of 1917-1921: modern historiographical image and research potential (transcript of scientific report at the meeting of the Presidium of NAS of Ukraine, November 22, 2017)


Cite:
Pyrih, R. Ya. (2018). Ukrainian Revolution of 1917-1921: modern historiographical image and research potential (transcript of scientific report at the meeting of the Presidium of NAS of Ukraine, November 22, 2017). Visnyk of the National Academy of Sciences of Ukraine, 1, 45-54. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000837891 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна