Влияние импульсного электрического тока на тонкую структуру алюминиевого сплава АМг6 при электродинамической обработке / Маркашова Л. И., Пащин Н. А., Бердникова Е. Н., Миходуй О. Л., Сидоренко Ю. М. (2018)
Ukrainian

English  Materials Science (Physicochemical mechanics of materials)   /     Issue (2018, 54 (1))

Markashova L. I., Pashchin N. A., Berdnikova E. N., Mikhoduj O. L., Sidorenko Ju. M.
Influence of pulsed electric current on thin structure of aluminum AMh6 alloy under electrodynamic treatment


Cite:
Markashova, L. I., Pashchin, N. A., Berdnikova, E. N., Mikhoduj, O. L., Sidorenko, Ju. M. (2018). Influence of pulsed electric current on thin structure of aluminum AMh6 alloy under electrodynamic treatment. Materials Science (Physicochemical mechanics of materials), 54 (1), 83-87. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000851335 [In Russian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна