Затребувані професії в Україні, країнах пострадянського простору та розвинутих країнах світу: нові виклики і можливості на ринку праці / Латишева О. В., Лєсова О. П. (2018)
Ukrainian

English  Herald of the Economic Sciences of Ukraine    /     Issue (2018, 1)

Latysheva O. V., Liesova O. P.
Claimed Professions in Ukraine, Countries of Post-Soviet Space and Developed Countries of the World: New Calls and Possibilities at the Market of Labour


Cite:
Latysheva, O. V., Liesova, O. P. (2018). Claimed Professions in Ukraine, Countries of Post-Soviet Space and Developed Countries of the World: New Calls and Possibilities at the Market of Labour. Herald of the Economic Sciences of Ukraine , 1, 85-89. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000876356 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна