Розробка методів контролю якості на субстанцію 4-бензил-1-(4-|4-(4-метоксифеніл)-піперазин-1-іл|-4-оксобутил)|1,2,4|триазоло|4,3-a|хіназолін-5(4H)-ону / Данильченко С. Ю., Коваленко С. М., Губарь С. М., Жук І. С., Маріуца І. О. (2018)
Ukrainian

English  Journal of organic and pharmaceutical chemistry   /     Issue (2018, 16 (2))

Danylchenko S. Yu., Kovalenko S. M., Hubar S. M., Zhuk I. S., Mariutsa I. O.
Development of quality control methods for the substance 4-benzyl-1-


Cite:
Danylchenko, S. Yu., Kovalenko, S. M., Hubar, S. M., Zhuk, I. S., Mariutsa, I. O. (2018). Development of quality control methods for the substance 4-benzyl-1-. Journal of organic and pharmaceutical chemistry, 16 (2), 49-59. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000881585 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна