Вплив форми частинок на теплофізичні властивості модельних рідинних систем. Розчини твердих сфероциліндрів / Григор'єв А. М., Кузовков Ю. Г., Марков І. В., Булавін Л. А. (2021)
Ukrainian

English  Ukrainian Journal of Physics   /     Issue (2021, 66 (10))

Hryhoriev A. M., Kuzovkov Yu. H., Markov I. V., Bulavin L. A.
Particle-shape effect on thermophysical properties of model liquid systems. Solutions of hard Spherocylinders


Cite:
Hryhoriev, A. M., Kuzovkov, Yu. H., Markov, I. V., Bulavin, L. A. (2021). Particle-shape effect on thermophysical properties of model liquid systems. Solutions of hard Spherocylinders. Ukrainian Journal of Physics, 66 (10), 871-876. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001285655 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна