Розроблення критеріїв відбору експертів для проведення наукової та науково-технічної експертизи проєктів: аналіз світового досвіду / Баланчук І. С., Бессараб В. Г. (2021)
Ukrainian

English  Science, technologies, innovations   /     Issue (2021, 4)

Balanchuk I. S., Bessarab V. H.
Development of criteria for the selection of experts for the scientific and scientific-technical expertise of projects. Analysis of world experience


Cite:
Balanchuk, I. S., Bessarab, V. H. (2021). Development of criteria for the selection of experts for the scientific and scientific-technical expertise of projects. Analysis of world experience. Science, technologies, innovations, 4, 49-59. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001300697 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна