Вплив кріоконсервування на фенотип і функціональні властивості мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин із різних джерел / Волкова Н. О., Введенський Д. Б., Юхта М. С., Гольцев А. М. (2021)
Ukrainian

English  Problems of cryobiology and cryomedicine   /     Issue (2021, 31 (3))

Volkova N. O., Vvedenskyi D. B., Yukhta M. S., Holtsev A. M.
Influence of cryopreservation on phenotype and functional properties of multipotent mesenchymal stromal cells derived from different sources


Cite:
Volkova, N. O., Vvedenskyi, D. B., Yukhta, M. S., Holtsev, A. M. (2021). Influence of cryopreservation on phenotype and functional properties of multipotent mesenchymal stromal cells derived from different sources. Problems of cryobiology and cryomedicine, 31 (3), 268-272. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001304092 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна