Виробничі характеристики пробіотика Esherichia coli M-17 після іммобілізації у гелевих носіях і зберігання за різних низьких температур / Петров І. В., Висеканцев І. П., Черкашина Я. О., Перетятко О. Г., Ягнюк Ю. А. (2021)
Ukrainian

English  Problems of cryobiology and cryomedicine   /     Issue (2021, 31 (3))

Petrov I. V., Vysekantsev I. P., Cherkashyna Ya. O., Peretiatko O. H., Yahniuk Yu. A.
Manufacturing characteristics of probiotic esherichia coli strain M-17 after immobilization in gel carriers and storage at various low temperatures


Cite:
Petrov, I. V., Vysekantsev, I. P., Cherkashyna, Ya. O., Peretiatko, O. H., Yahniuk, Yu. A. (2021). Manufacturing characteristics of probiotic esherichia coli strain M-17 after immobilization in gel carriers and storage at various low temperatures. Problems of cryobiology and cryomedicine, 31 (3), 273-276. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001304093 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна