Ділянка Гайворон—Завалля Середнього Побужжя як найрепрезентативніша частина гранулітового комплексу Українського щита (результати структурно-тектонофізичних і магнітометричних досліджень) / Мичак С. В., Бакаржієва М. І., Марченко А. В., Решетник M. M., Фарфуляк Л. В., Орлюк М. І., Гінтов О. Б. (2021)
Ukrainian

English  Geophysical journal   /     Issue (2021, 43 (4))

Mychak S. V., Bakarzhiieva M. I., Marchenko A. V., Reshetnyk M. M., Farfuliak L. V., Orliuk M. I., Hintov O. B.
Gaivoron—Zavallia section of the Middle Pobuzhzhia is the most representative part of the granulite complex of the Ukrainian Shield (structural-tectonophysical results and magnetometric studies)


Cite:
Mychak, S. V., Bakarzhiieva, M. I., Marchenko, A. V., Reshetnyk, M. M., Farfuliak, L. V., Orliuk, M. I., Hintov, O. B. (2021). Gaivoron—Zavallia section of the Middle Pobuzhzhia is the most representative part of the granulite complex of the Ukrainian Shield (structural-tectonophysical results and magnetometric studies). Geophysical journal, 43 (4), 42-75. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001307927 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна