Апроксимація обвідних квазісинусо-їдальних цифро-аналогових сигналів / Карасінський О. Л., Тесик Ю. Ф., Мороз Р. М. (2022)
Ukrainian

English  Technical Electrodynamics   /     Issue (2022, 3)

Karasinskyi O. L., Tesyk Yu. F., Moroz R. M.
Approximation envelopes of quasi-sinusoidal digital-analog signals


Cite:
Karasinskyi, O. L., Tesyk, Yu. F., Moroz, R. M. (2022). Approximation envelopes of quasi-sinusoidal digital-analog signals. Technical Electrodynamics, 3, 79-84. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001326794 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна