Особливості процесів збудження фотолюмінесценції у кераміці оксиду цинку, легованої елементами І групи / Корсунська Н., Маркевич І., Стара Т., Козоріз К., Мельничук Л., Мельничук О., Хоменкова Л. (2022)
Ukrainian

English  Ukrainian Journal of Physics   /     Issue (2022, 67 (3))

Korsunska N., Markevych I., Stara T., Kozoriz K., Melnychuk L., Melnychuk O., Khomenkova L.
Peculiarities of photoluminescence excitation in ZnO ceramics doped with group-I elements


Cite:
Korsunska, N., Markevych, I., Stara, T., Kozoriz, K., Melnychuk, L., Melnychuk, O., Khomenkova, L. (2022). Peculiarities of photoluminescence excitation in ZnO ceramics doped with group-I elements. Ukrainian Journal of Physics, 67 (3), 209-215. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001327934 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна