Органо-неорганічні композиційні структури типу ядро–оболонка на основі феромагнітних наночасток манганіту (La,Sr)MnO3 / Шлапа Ю. Ю., Солопан С. О., Одинець Є. В., Білоус А. Г. (2015)
Ukrainian

English  Ukrainian Chemistry Journal   /     Issue (2015, 81 (11-12))

Shlapa Yu. Yu., Solopan S. O., Odynets Ye. V., Bilous A. H.
Organo-inorganic composite core–shell structures based on ferromagnetic (La,Sr)MnO3 manganite nanoparticles


Cite:
Shlapa, Yu. Yu., Solopan, S. O., Odynets, Ye. V., Bilous, A. H. (2015). Organo-inorganic composite core–shell structures based on ferromagnetic (La,Sr)MnO3 manganite nanoparticles. Ukrainian Chemistry Journal, 81 (11-12), 99-103. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001334071 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна