Оптичні характеристики і параметри плазми перенапруженого наносекундного розряду між електродами з алюмінію та халькопіриту (СuInSe2) в аргоні / Шуаібов О. К., Миня О. Й., Малініна А. О., Грицак Р. В., Малінін О. М. (2022)
Ukrainian

English  Ukrainian Journal of Physics   /     Issue (2022, 67 (4))

Shuaibov O. K., Mynia O. Y., Malinina A. O., Hrytsak R. V., Malinin O. M.
Optical characteristics and parameters of overstressed nanosecond discharge plasma in argon between aluminum and chalcopyrite


Cite:
Shuaibov, O. K., Mynia, O. Y., Malinina, A. O., Hrytsak, R. V., Malinin, O. M. (2022). Optical characteristics and parameters of overstressed nanosecond discharge plasma in argon between aluminum and chalcopyrite. Ukrainian Journal of Physics, 67 (4), 240-254. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001343305 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна