Концентраційні залежності діелектричних параметрів домішкових кристалів K2SO4 / Стадник В. Й., Щепанський П. А., Рудиш М. Я., Матвіїв Р. Б., Брезвін Р. С. (2022)
Ukrainian

English  Ukrainian Journal of Physics   /     Issue (2022, 67 (4))

Stadnyk V. Y., Shchepanskyi P. A., Rudysh M. Ya., Matviiv R. B., Brezvin R. S.
Concentration dependences of dielectric parameters of impurity-doped K2SO4 crystals


Cite:
Stadnyk, V. Y., Shchepanskyi, P. A., Rudysh, M. Ya., Matviiv, R. B., Brezvin, R. S. (2022). Concentration dependences of dielectric parameters of impurity-doped K2SO4 crystals. Ukrainian Journal of Physics, 67 (4), 284-291. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001343309 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна