До розв'язання динамічних задач для циліндричних оболонок еліптичного перерізу під дією розподілених імпульсних навантажень / Мейш В. Ф., Мейш Ю. А., Корнієнко В. Ф., Сторожук Є. А. (2022)
Ukrainian

English  International Applied Mechanics   /     Issue (2022, 58 (3))

Meish V. F., Meish Yu. A., Korniienko V. F., Storozhuk Ye. A.
To Solving the Dynamical Problems for Cylindrical Shells of Elliptic Cross-Section under Axtion off Distributed Impulse Loads


Download publication will be available after 07/01/2024 р., in 67 days

Cite:
Meish, V. F., Meish, Yu. A., Korniienko, V. F., Storozhuk, Ye. A. (2022). To Solving the Dynamical Problems for Cylindrical Shells of Elliptic Cross-Section under Axtion off Distributed Impulse Loads. International Applied Mechanics, 58 (3), 82-90. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001344858 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна