Інструменти державного маркетингу, як складова селективного регулювання товарних ринків в умовах нестабільності / Нікішина О. В., Тараканов М. Л., Зеркіна О. О. (2022)
Ukrainian

English  Food Industry Economics   /     Issue (2022, 14 (3))

Nikishyna O. V., Tarakanov M. L., Zerkina O. O.
State marketing tools as a component of selective regulation of commodity markets in conditions of instability


Cite:
Nikishyna, O. V., Tarakanov, M. L., Zerkina, O. O. (2022). State marketing tools as a component of selective regulation of commodity markets in conditions of instability. Food Industry Economics, 14 (3), 44-57. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001361773 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна