Хемоінформатика як ефективний інструмент прогнозування і конструювання нових речовин з комплексом необхідних властивостей (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 21 вересня 2022 р.) / Кузьмін В. Є. (2022)
Ukrainian

English  Visnyk of the National Academy of Sciences of Ukraine   /     Issue (2022, 11)

Kuzmin V. Ye.
Chemoinformatics as an effective tool for forecasting and designing new substances with a complex of necessary properties (transcript of scientific report at the meeting of the Presidium of NAS of Ukraine, September 21, 2022)


Cite:
Kuzmin, V. Ye. (2022). Chemoinformatics as an effective tool for forecasting and designing new substances with a complex of necessary properties (transcript of scientific report at the meeting of the Presidium of NAS of Ukraine, September 21, 2022). Visnyk of the National Academy of Sciences of Ukraine, 11, 39-45. doi: https://doi.org/10.15407/visn2022.11.039 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001361993 [In Ukrainian].


 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна