Взаємодія валіну з молекулами води: дослідження методами DFT та раманівської спектро-скопії / Жумабаєв A., Холікулов У., Хушвактов Х., Абсанов А., Булавін Л. (2022)
Ukrainian

English  Ukrainian Journal of Physics   /     Issue (2022, 67 (8))

Zhumabaiev A., Kholikulov U., Khushvaktov Kh., Absanov A., Bulavin L.
Interaction of valine with water molecules: Raman and DFT study


Cite:
Zhumabaiev, A., Kholikulov, U., Khushvaktov, Kh., Absanov, A., Bulavin, L. (2022). Interaction of valine with water molecules: Raman and DFT study. Ukrainian Journal of Physics, 67 (8), 602-610. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001377644 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна