Чисельний метод одночасного розв'язування задачі відшукання відстані між опуклим многогранником і скінченновимірним підпростором лінійного нормованого простору та двоїстої до неї задачі / Гудима У. В., Гнатюк В. О. (2021)
Ukrainian

English  Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences    /     Issue (2021, 22)

Hudyma U. V., Hnatiuk V. O.
Numerical Method of Simultaneous Solution the Problem of Finding the Distance (Best) Between a Convex Polyhedron and a Finite-Dimensional Subspace of a Linear Normed Space and Dual Task


Cite:
Hudyma, U. V., Hnatiuk, V. O. (2021). Numerical Method of Simultaneous Solution the Problem of Finding the Distance (Best) Between a Convex Polyhedron and a Finite-Dimensional Subspace of a Linear Normed Space and Dual Task. Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences , 22, 38-54. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001384359 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна