Флуктуації п'єзоелектричної поляризації в квантових ямах на основі III-нітридів / Зіновчук А. В., Степанчиков Д. А., Васильєва Р. Ю., Сліпокуров В. С. (2023)
Ukrainian

English  Ukrainian Journal of Physics   /     Issue (2023, 68 (1))

Zinovchuk A. V., Stepanchykov D. A., Vasylieva R. Yu., Slipokurov V. S.
Fluctuations of piezoelectric polarization in III-nitride quantum wells


Cite:
Zinovchuk, A. V., Stepanchykov, D. A., Vasylieva, R. Yu., Slipokurov, V. S. (2023). Fluctuations of piezoelectric polarization in III-nitride quantum wells. Ukrainian Journal of Physics, 68 (1), 47-52. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001393429 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна