Напружений стан нетонких еліптичних циліндричних оболонок під дією локального поздовжнього навантаження / Григоренко О. Я., Рожок Л. С. (2023)
Ukrainian

English  International Applied Mechanics   /     Issue (2023, 59 (2))

Hryhorenko O. Ya., Rozhok L. S.
Stress State of the Non-Thin Elliptic Cylindrical Shells under Action of a Local Longitudinal Loading


Download publication will be available after 05/01/2025 р., in 378 days

Cite:
Hryhorenko, O. Ya., Rozhok, L. S. (2023). Stress State of the Non-Thin Elliptic Cylindrical Shells under Action of a Local Longitudinal Loading. International Applied Mechanics, 59 (2), 28-40. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001399089 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна