Деформування підкріплених поздовжніми ребрами тришарових еліпсоїдальних оболонок під дією нестаціонарного навантаження / Мейш В. Ф., Мейш Ю. А., Майбородіна Н. В., Сторожук Є. А. (2023)
Ukrainian

English  International Applied Mechanics   /     Issue (2023, 59 (3))

Meish V. F., Meish Yu. A., Maiborodina N. V., Storozhuk Ye. A.
Deformation of Stiffened by Longitudinal Ribs Three-Layer Ellipsoidal Shells under action of Nonstationary Load


Download publication will be available after 07/01/2025 р., in 348 days

Cite:
Meish, V. F., Meish, Yu. A., Maiborodina, N. V., Storozhuk, Ye. A. (2023). Deformation of Stiffened by Longitudinal Ribs Three-Layer Ellipsoidal Shells under action of Nonstationary Load. International Applied Mechanics, 59 (3), 42-56. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001404013 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна