Сучасні пріоритети соціального розвитку: вплив глобальних трансформацій і завдання України (по)воєнного періоду / Костриця В. І., Бурлай Т. В. (2023)
Ukrainian

English  Economy of Ukraine   /     Issue (2023, 4)

Kostrytsia V. I., Burlai T. V.
Current priorities of social development: impact of global transformations and Ukraine's tasks in the (post)war period


Cite:
Kostrytsia, V. I., Burlai, T. V. (2023). Current priorities of social development: impact of global transformations and Ukraine's tasks in the (post)war period. Economy of Ukraine, 4, 97-116. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001404037 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна