Driving forces of coke alternate dynamics in zeolite deactivated / Patrylak, K. I., Patrylak, L. K., Konovalov, S. V., Ivanenko, V. V., Okhrimenko, M. V., Voloshyna, Yu. G. (2012)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209