Resources monitoring of Thymus L. in Ukraine / Tymchenko, I. A., Minarchenko, V. M., Hlushchenko, L. A., Anishchenko, I. M., Hurinovych, N. V. (2007)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2007, 64 (1))

Tymchenko I. A., Minarchenko V. M., Hlushchenko L. A., Anishchenko I. M., Hurinovych N. V.
Resources monitoring of Thymus L. in Ukraine


Cite:
Tymchenko, I. A., Minarchenko, V. M., Hlushchenko, L. A., Anishchenko, I. M., Hurinovych, N. V. (2007). Resources monitoring of Thymus L. in Ukraine. Ukrainian Botanical Journal , 64 (1), 78-87. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000149785 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209