Probing plasmonic system by the simultaneous measurement of Raman and fluorescence signals of dye molecules / Dvoynenko, M. M., Kazantseva, Z. I., Strelchuk, V. V., Kolomys, O. F., Bortshagovsky, E. G., Venger, E. F. (2011)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209