Chemical-dynamic polishing of semiconductor materials based on Bi and Sb chalcogenides by using HNO3-HCl solutions / Pavlovich, I. I., Tomashik, Z. F., Stratiychuk, I. B., Tomashik, V. M., Savchuk, O. A., Kravtsova, A. S. (2011)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209