Formation of silicon nanoclusters in buried ultra-thin oxide layers / Oberemok, O. S., Litovchenko, V. G., Gamov, D. V., Popov, V. G., Melnik, V. P., Gudymenko, O. Yo., Nikirin, V. A., Khatsevich, I. M. (2011)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209