Multi-element gas sensor based on surface plasmon resonance: recognition of alcohols by using calixarene films / Kostyukevych, K. V., Khristosenko, R. V., Shirshov, Yu. M., Kostyukevych, S. A., Samoylov, A. V., Kalchenko, V. I. (2011)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209