Multi-element gas sensor based on surface plasmon resonance: recognition of alcohols by using calixarene films / Kostyukevych K. V., Khristosenko R. V., Shirshov Yu. M., Kostyukevych S. A., Samoylov A. V., Kalchenko V. I. (2011)
UkrainianEnglish

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна