The new approach to identification of film reflecting holographic marks / Kostyukevych, S. O., Muravsky, L. I., Fitio, V. M., Voronyak, T. I., Shepeliavyi, P. E., Kostyukevych, K. V., Moskalenko, N. L., Pogoda, V. I. (2011)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209