The new approach to identification of film reflecting holographic marks / Kostyukevych S. O., Muravsky L. I., Fitio V. M., Voronyak T. I., Shepeliavyi P. E., Kostyukevych K. V., Moskalenko N. L., Pogoda V. I. (2011)
UkrainianEnglish

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна