The Overview of Manufactured Systems Models / Tubychko, K. V., Zaruba, V. Y., Pignasty, O. M., Khodusov, V. D. (2015)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209