Finding of Two Species from the Tribe Synhimantea (Nematoda, Acuariidae) in the Kyiv Zoological Park / Syrota, Ya. Yu., Kharchenko, V. O., Lyaskivskiy, V. N., Kobylinsky, V. V., Vasylkivska, I. B. (2015)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209