Finding of Two Species from the Tribe Synhimantea (Nematoda, Acuariidae) in the Kyiv Zoological Park / Syrota Ya. Yu., Kharchenko V. O., Lyaskivskiy V. N., Kobylinsky V. V., Vasylkivska I. B. (2015)
UkrainianEnglish

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна